Λογισμικό

aquaManager i-Maint logotype

Η ύπαρξη ενός λογισμικού συντήρησης είναι πολύ σημαντική, καθώς χρησιμοποιείται για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση όλων των εργασιών που εκτελείτε εσείς και η ομάδα σας σε τακτική βάση, προκειμένου να διαχειριστείτε τις δραστηριότητες συντήρησης. Βελτιώνει την ορατότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σύνδεση της συντήρησης με την υπόλοιπη επιχείρησή σας.

Το aquaManager Maintenance σάς βοηθά να μειώσετε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, να βελτιώσετε την απόδοση του εξοπλισμού, να μειώσετε τις βλάβες και το χρόνο διακοπής λειτουργίας, να κάνετε αποτελεσματική χρήση των πόρων του προσωπικού και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες αποθεμάτων και αγορών.

Χρησιμοποιήστε το aquaManager Maintenance για να:

Σχεδιάσετε και παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες συντήρησης

Βελτιώσετε την παραγωγικότητα του προσωπικού

Βελτιώσετε την απόδοση του εξοπλισμού

Μειώσετε το κόστος και τη γραφειοκρατία

Η ομάδα του aquaManager σας παρέχει το i-Maint ως πρόσθετο λογισμικό διαχείρισης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τις φάρμες RAS, Hatchery και Grow out, καθώς παρέχει ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή με τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Λύσεις σχετικές με το i-Maint

aquaManager Intelligence
Μάθετε το ψάρι σας και τη συμπεριφορά του σε πραγματικό χρόνο.

aquaIoT
Λάβετε πάντα ενημερωμένες πληροφορίες με τη βοήθεια της ψηφιακής επικοινωνίας.

i-Maint
Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των εξόδων σας.
Ξοδέψτε λιγότερα.

aquaManager i-Maint logotype

Η ύπαρξη ενός λογισμικού συντήρησης είναι πολύ σημαντική, καθώς χρησιμοποιείται για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση όλων των εργασιών που εκτελείτε εσείς και η ομάδα σας σε τακτική βάση, προκειμένου να διαχειριστείτε τις δραστηριότητες συντήρησης. Βελτιώνει την ορατότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σύνδεση της συντήρησης με την υπόλοιπη επιχείρησή σας.

Το aquaManager Maintenance σάς βοηθά να μειώσετε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, να βελτιώσετε την απόδοση του εξοπλισμού, να μειώσετε τις βλάβες και το χρόνο διακοπής λειτουργίας, να κάνετε αποτελεσματική χρήση των πόρων του προσωπικού και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες αποθεμάτων και αγορών.

Χρησιμοποιήστε το aquaManager Maintenance για να:

Σχεδιάσετε και παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες συντήρησης

Βελτιώσετε την παραγωγικότητα του προσωπικού

Βελτιώσετε την απόδοση του εξοπλισμού

Μειώσετε το κόστος και τη γραφειοκρατία

Η ομάδα του aquaManager σας παρέχει το i-Maint ως πρόσθετο λογισμικό διαχείρισης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τις φάρμες RAS, Hatchery και Grow out, καθώς παρέχει ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή με τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Maintenance related solutions

aquaManager Intelligence

Μάθετε το ψάρι σας και τη συμπεριφορά του σε πραγματικό χρόνο.

aquaIoT

Λάβετε πάντα ενημερωμένες πληροφορίες με τη βοήθεια της ψηφιακής επικοινωνίας.

i-Maint

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των εξόδων σας.
Ξοδέψτε λιγότερα.