Λύσεις για τη διατροφή των ψαριών που βασίζονται στη γνώση για την ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας

Η κοινοπραξία OptiFeeSH, που αποτελείται από κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ανακοινώνει με ενθουσιασμό τη συνεργασία τους για την εύρεση μιας λύσης στην αγορά που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτή η λύση δίνει τη δυνατότητα στις τεχνικές και διαχειριστικές ομάδες να δημιουργήσουν βέλτιστα σχέδια παραγωγής, να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή τους, να εντοπίζουν τυχόν αποκλίσεις και να προσαρμόζουν τα σχέδια παραγωγής όπως απαιτείται για την επίτευξη των στόχων παραγωγής.

Η SPAROS, η i2s (Integrated Information Systems), η Blue Analytics και η FLATLANTIC ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτήν την κοινοπραξία, συγκεντρώνοντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία τους στη διατροφή των ψαριών, τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, την ανάπτυξη εργαλείων πρόβλεψης και διατροφικής μοντελοποίησης, συστήματα διαχείρισης παραγωγής ψαριών και ανάπτυξη λογισμικού, παραγωγή ψαριών και Ε&Α βιομηχανικής υδατοκαλλιέργειας. Όλα τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη ενός συστήματος που δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις πιο γρήγορα, με βάση γνώσεις ανάλυσης δεδομένων και βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της σίτισης.

Ενσωματώνοντας προσεγγίσεις στατιστικής, μηχανικής μάθησης και διατροφικής μοντελοποίησης, η λύση OptiFeeSH δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να επιλέγουν τον ιδανικό συνδυασμό τροφών και ρυθμών σίτισης προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες συνθήκες τοποθεσίας και τους στόχους βελτιστοποίησης, όπως η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης των ψαριών, η ελαχιστοποίηση του FCR ή η οικονομική μετατροπή. Το OptiFeeSH ξεπερνά το στάδιο του σχεδιασμού, παρακολουθεί την απόδοση της παραγωγής, βοηθά στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τυχόν αποκλίσεις από τον προγραμματισμό καθώς εξελίσσεται η παραγωγή και προσαρμόζει το σχέδιο ανάλογα για να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων παραγωγής.