Το μέλλον της ιχθυοκαλλιέργειας μέσα από τις ΙοΤ υπηρεσίες του aquaManager

Η ιχθυοκαλλιέργεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για την κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για τροφή. Με τα αποθέματα άγριων ψαριών να είναι υπό πίεση από την υπεραλίευση και την κλιματική αλλαγή, η ιχθυοκαλλιέργεια προσφέρει μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την κάλυψη αυτής της ζήτησης. Η βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο έλεγχος της ποιότητας του νερού, η διαχείριση ασθενειών και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψαριών. Η τεχνολογία και οι μετρήσεις ανίχνευσης μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις και να βελτιώσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η ποιότητα του νερού. Η κακή ποιότητα του νερού μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, ασθένειες, ακόμη και απώλεια των ψαριών. Ως εκ τούτου, είναι κρίσιμο να παρακολουθούνται οι παράμετροι ποιότητας του νερού όπως η θερμοκρασία, το διαλυμένο οξυγόνο, το pH και η αλατότητα. Έχοντας πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε και πώς να παρέμβετε στα συστήματά σας. Για παράδειγμα, εάν τα επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου είναι πολύ χαμηλά, μπορείτε να προσαρμόσετε τη τροφοδοσία, να αερίσετε το νερό ή να μειώσετε την πυκνότητα της τροφής για να αποτρέψετε τη θνησιμότητα από υποξία.

AquaManager IoT screens overlaying a fish hatchery

Η ομάδα πίσω από το aquaManager είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία του κλάδου. Χρησιμοποιήσαμε την εμπειρία που αποκτήθηκε από εκατοντάδες πελάτες σε όλο τον κόσμο για να αναπτύξουμε συστήματα IoT πραγματικού χρόνου, τα οποία είναι τα τέλεια έξυπνα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Οι λύσεις του aquaManager είναι αξιόπιστες, αποδεδειγμένες στο πεδίο και ευέλικτες με απεριόριστες δυνατότητες δικτύωσης και διαμόρφωσης. Αυτές οι μοναδικές συσκευές συλλογής δεδομένων υποστηρίζονται από μια ισχυρή πλατφόρμα IoT που επιτρέπει όχι μόνο πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλλά κυρίως σε βάθος ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να εντοπιστούν πρότυπα, τάσεις και τομείς προς βελτίωση. Όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν μέρος της ολιστικής άποψης του aquaManager για ψηφιακή, αποτελεσματική και βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια.

Οι λύσεις μας σάς επιτρέπουν να βελτιώσετε την παραγωγή σας με εντελώς νέους τρόπους και να κάνετε πράγματα που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν. Να μερικά παραδείγματα:

Για όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής

 • Προσαρμόστε και ρυθμίστε την τροφοδοσία σε πραγματικό χρόνο με βάση τα επίπεδα οξυγόνου
 • Αναπτύξτε μοντέλα σίτισης που να περιλαμβάνουν Οξυγόνο
 • Κατανοήστε τι συμβαίνει μέσα στο κλουβί ή τη δεξαμενή κατά τη διάρκεια και μετά το τάισμα
 • Βελτιώστε το εγχειρίδιο λειτουργίας με βάση την καλή κατανόηση των περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων του νερού και τη συσχέτισή τους με βιολογικά δεδομένα

Ανοιχτή θάλασσα

 • Λάβετε αποφάσεις σχετικά με τον καλύτερο προσανατολισμό της φάρμας ή τη θέση των κλουβιών
 • Γνωρίστε πότε τα δίχτυα χρειάζονται καθάρισμα.
 • Συσχετίστε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους (ηλιοφάνεια, κύματα, ρεύματα) με την ποιότητα του νερού, τη συμπεριφορά και τη διαχείριση των ψαριών.
 • Σχεδιάστε λειτουργίες με βάση την ποιότητα του νερού και το περιβάλλον
 • Κατανοήστε το προφίλ των ρευμάτων και των κυμάτων στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στις βιολογικές παραμέτρους, τη διατροφή και την ανάπτυξη των ψαριών

RAS, Εκκολαπτήριο ή Φυτώριο

 • Παρακολουθείστε και ελεγξτε της ροής οξυγόνου στις δεξαμενές
 • Παρακολουθείστε την κατάσταση και τη λειτουργία του μεγάλου όγκου εξοπλισμού που υπάρχει συνήθως σε μια επίγεια εγκατάσταση, αυτοματοποιήστε και βελτιώστε τη συντήρηση
 • Παρακολουθείστε και μειώστε τη κατανάλωση ενέργειας
 • Αναπτύξτε μοντέλα που συνδυάζουν δεδομένα λειτουργίας και παραγωγής εξοπλισμού, κατανοήστε πώς η κατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισμού επηρεάζουν την παραγωγή

Ponds Γαρίδων

 • Αυτοματοποιήστε τη συλλογή δεδομένων σε μεγάλες λίμνες που συνήθως απλώνονται σε μεγάλες περιοχές, μακριά από οικισμούς, γεγονός που καθιστά τη μη αυτόματη συλλογή δύσκολη και λιγότερο ακριβή
 • Μειώστε το κόστος λειτουργίας ενεργοποιώντας αεριστές με βάση μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα και να διατηρήσετε βιώσιμες, υγιείς και παραγωγικές λειτουργίες!